Kurse und Events
#What's up next?

Kompaktkurs Eschwege
Wann: 03.02.2020 - 11.02.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 19 Buchen
Wann: 16.03.2020 - 24.03.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 14.04.2020 - 22.04.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 17 Buchen
Wann: 25.05.2020 - 03.06.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 17 Buchen
Wann: 02.07.2020 - 10.07.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 14 Buchen
Wann: 10.08.2020 - 19.08.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 19 Buchen
Wann: 05.10.2020 - 13.10.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 30.11.2020 - 08.12.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 04.12.2020 - 12.12.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Kompaktkurs Sontra
Wann: 16.03.2020 - 24.03.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 14.04.2020 - 22.04.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 25.05.2020 - 03.06.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 18 Buchen
Wann: 02.07.2020 - 10.07.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 19 Buchen
Wann: 10.08.2020 - 19.08.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 05.10.2020 - 13.10.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 19 Buchen
Wann: 30.11.2020 - 08.12.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 04.12.2020 - 12.12.2020, 17:30 - 21:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra Freie Plätze: 20 Buchen
BKF-Weiterbildung
Wann: 15.02.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 19 Buchen
Wann: 07.03.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 25.04.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 09.05.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 26.09.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 14.11.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 28.11.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Wann: 05.12.2020, 08:00 - 16:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 20 Buchen
Erste Hilfe Kurs
Wann: 15.02.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 14.03.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 04.04.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 16.05.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 20.06.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 9 Buchen
Wann: 11.07.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 9 Buchen
Wann: 08.08.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 05.09.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 10.10.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 31.10.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 28.11.2020, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen
Wann: 23.01.2021, 09:00 - 17:00 Wo: ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege Freie Plätze: 10 Buchen

Juni

 • 01
  Kompaktkurs Eschwege
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege
  17:30 - 21:00
  Kompaktkurs Sontra
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra
  17:30 - 21:00
 • 02
  Kompaktkurs Eschwege
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege
  17:30 - 21:00
  Kompaktkurs Sontra
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra
  17:30 - 21:00
 • 03
  Kompaktkurs Eschwege
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege
  17:30 - 21:00
  Kompaktkurs Sontra
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Sontra
  17:30 - 21:00
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Erste Hilfe Kurs
  Standort ACADEMY Fahrschulzentrum UG Eschwege
  09:00 - 17:00
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30